08/07/2012

Després de mesos sense actualitzar el blog, poso una foto de l’estat actual de l’aquari. Durant aquest temps ha sofert canvis importants, després de superar una important plaga d’algues, d’haver-hi algunes baixes i noves incorporacions, aquest és l’estat actual de l’aquari.

—————–

Después de meses sin actualizar el blog, pongo ésta foto del estado actual del acuario. Durante éste tiempo ha sufrido cambios importantes, después de superar una importante plaga de algas, de haber algunas bajas y nuevas incorporaciones, éste es el estado actual del acuario.

Anuncis