08/07/2012

Després de mesos sense actualitzar el blog, poso una foto de l’estat actual de l’aquari. Durant aquest temps ha sofert canvis importants, després de superar una important plaga d’algues, d’haver-hi algunes baixes i noves incorporacions, aquest és l’estat actual de l’aquari.

—————–

Después de meses sin actualizar el blog, pongo ésta foto del estado actual del acuario. Durante éste tiempo ha sufrido cambios importantes, después de superar una importante plaga de algas, de haber algunas bajas y nuevas incorporaciones, éste es el estado actual del acuario.

Anuncis

26/08/2011

Estat de l’aquari a dia 26/08/2011 després de fer el canvi d’aigua i una petita poda. En aquesta fotografia ja es poden veure els nous inquilins, 4 escalars “silver”.

—-

Estado del acuario a dia 26/08/2011 después de hacer el cambio de agua y una pequeña poda. En esta fotografia ya se pueden ver los nuevos inquilinos, 4 escalares “silver”.

15/08/2011

En aquesta foto es pot veure l’estat de l’aquari el dia 15/08/2011. Algunes plantes han crescut moltíssim, la que més la Heteranthera zosterifolia que en un més ja arriba pràcticament a dalt de tot. La Polygonum sp. i la Hydrocotyle leucocephala també han crescut molt. La resta de plantes van creiexent en un ritme més lent.

A continuació el llistat d’espècies que hi ha en aquest moment a l’aquari:

————

En esta foto se puede ver el estado del acuario el dia 15/08/2011. Algunas plantes han crecido muchisimo, la que más la Heteranthera zosterifolia que en un mes ya llega practicamente arriba del todo. La Polygonum sp. y la Hydrocotyle leucocephala tambien han crecido mucho. El resto de plantes van creciendo a un ritmo más lento.

A continuación el listado de espécies que hay en este momento en el acuario:

Continua llegint