26/08/2011

Estat de l’aquari a dia 26/08/2011 després de fer el canvi d’aigua i una petita poda. En aquesta fotografia ja es poden veure els nous inquilins, 4 escalars “silver”.

—-

Estado del acuario a dia 26/08/2011 después de hacer el cambio de agua y una pequeña poda. En esta fotografia ya se pueden ver los nuevos inquilinos, 4 escalares “silver”.

Anuncis

15/08/2011

En aquesta foto es pot veure l’estat de l’aquari el dia 15/08/2011. Algunes plantes han crescut moltíssim, la que més la Heteranthera zosterifolia que en un més ja arriba pràcticament a dalt de tot. La Polygonum sp. i la Hydrocotyle leucocephala també han crescut molt. La resta de plantes van creiexent en un ritme més lent.

A continuació el llistat d’espècies que hi ha en aquest moment a l’aquari:

————

En esta foto se puede ver el estado del acuario el dia 15/08/2011. Algunas plantes han crecido muchisimo, la que más la Heteranthera zosterifolia que en un mes ya llega practicamente arriba del todo. La Polygonum sp. y la Hydrocotyle leucocephala tambien han crecido mucho. El resto de plantes van creciendo a un ritmo más lento.

A continuación el listado de espécies que hay en este momento en el acuario:

Continua llegint